REKONSTRUKCE HROBKY JUDr. PhDr. MILOSLAVA STINGLA

Jako kameník s třicetiletou praxí mám často štěstí pracovat na mnoha nádherných a významných místech. Jedním z nich je Vyšehradský hřbitov, kde mám tu čest obnovovat a udržovat hroby některých nejvýznamnějších osobností naší země. Nedávno se mi dostalo velké důvěry rodiny známého cestovatele
JUDr. PhDr. Miloslava Stingla, kteří mě pověřili rekonstrukcí jeho hrobu.

JUDr. PhDr. Miloslav Stingl, slavný cestovatel a spisovatel, patřil k těm, kdo otevírali svět čtenářům přes stránky svých knih. Jeho hrob je nejen místo posledního odpočinku, ale také pomníkem jeho neuvěřitelně bohatého života. A já jsem měl to štěstí, že jsem mohl být součástí jeho obnovy.

Rekonstrukce hrobu vyžadovala nejen řemeslné dovednosti a technické znalosti, ale také jemný cit pro zachování duše hrobu. Každý kámen, každá linie a detail má svůj význam a příběh, který je třeba s úctou zachovat.

Práce na takovém projektu je vždy výzvou. Musím zjistit stav povrchu materiálu, provést odborné mechanické a chemické čištění, a pak pečlivě opravit všechna poškození a spáry. Každá fáze tohoto procesu je prováděna s nejvyšší pečlivostí a respektem k materiálu a historii, kterou nese.
V případě hrobu pana Stingla byla součástí rekonstrukce také sochařská práce. Vytvořil jsem globus v otevřené knize – symbol cest a příběhů, které pan Stingl sdílel se svými čtenáři. Do otevřené knihy jsem plastickým písmem vepsal jeho moto: „NADE VŠECHNY NÁRODY JE LIDSTVÍ“. Byl to náročný úkol, ale také velká čest a radost.

Na konci rekonstrukce jsem doplnil hrob o nové bronzové doplňky. Vše bylo provedeno s respektem k původnímu vzhledu hrobu, ale také se zřetelem na aktuální potřeby rodiny.

Práce kameníka je často neviditelná. Když se však podívám na obnovený hrob pana Stingla, cítím hrdost a uspokojení. Je to dílo, které je nejen vidět. Je to dílo, které vypráví příběh.

Jsem velmi vděčný, že jsem mohl být součástí tohoto projektu a že jsem dostal důvěru od rodiny. Je to pro mě potvrzení, že moje práce má smysl a cenu. Doufám, že tato hrobka bude sloužit jako památka na život a dílo výjimečné osobnosti pana Stingla, který mnoho lidí inspiroval svými cestami a příběhy.
Cítím, že jsem nejen obnovil hrob, ale také přispěl k uchování památky na jednoho z nejvýznamnějších cestovatelů naší doby. A to je pro mě ta nejcennější odměna.

Více o Miloslav Stingl

Přejít nahoru

Věčná vzpomínka v odrazu skla