Dvojhroby

Dvojhroby slouží pro dvě osoby, například pro manželský pár nebo jiné blízké osoby, které si přejí být pohřbeny vedle sebe. Tímto způsobem mohou lidé vyjádřit svou vazbu a spojení i po smrti. Dvojhrob by mohl být umístěn na hřbitově nebo na pohřebišti a může mít dvě oddělené místa pro pohřbívání.

Tyto hroby mohou být umístěny vedle sebe, ať už horizontálně, kdy jsou těla pohřbena vedle sebe v jedné hrobce, nebo vertikálně, kdy jsou urny s popelem uloženy vedle sebe v hrobce či urnové zdi.

Dvojhroby mohou být navrženy tak, aby reflektovaly vztah mezi těmito osobami. Mohou mít společný náhrobek s jejich jmény a daty narození a úmrtí, a mohou být zdobeny různými symboly, které odrážejí jejich spojení, zájmy nebo víru.

Je to krásný způsob, jak ukázat, že lidské vazby přetrvávají i za hranicemi života a že památka na blízkého člověka zůstává živá. Dvojhrob může sloužit jako místo pro vzpomínání, smutek a uctívání a může poskytnout rodině a přátelům prostor pro setkávání a udržování spojení s těmi, kteří již nejsou mezi námi.

Přejít nahoru

Věčná vzpomínka v odrazu skla